21.02.2021 Karać czy dyscyplinować? // Agnieszka i Rafał Piekarscy, Edyta i Daniel Wawrzyniak