NOWA SERIA KAZAŃ

Czekaj na Króla

Kiedy patrzymy na świat z jego niesprawiedliwością społeczną, wyzyskiem i skorumpowanymi politykami, to chcielibyśmy, aby Bóg przyszedł jako Król i zrobił z nim porządek. Ewangelia Mateusza pokazuje Jezusa jako obiecanego Króla, który przyszedł na świat. Pierwsze jej rozdziały mówiące o Jego narodzinach pomagają nam zrozumieć, że to jest zupełnie inny Król, zupełnie innego Królestwa niż się spodziewaliśmy. Jest to jednak Król, którego potrzebujemy.