TEACHING

At the center of our life as a community is the teaching of the Bible. We invite you to watch and listen to sermons from our services.
EXODUS

Żyjemy w świecie, w którym często wygrywają silniejsi i to oni mają rację. Dlatego zastanawiamy się, czy jest jakaś nadzieja dla tych,

z których głosem nikt się nie liczy, a oni sami nie mają dość siły, aby upomnieć się o swoje. Księga Wyjścia, czyli Exodus opowiada historię

o tym, jak Bóg wkracza w życie niewolników, aby stworzyć z nich swój naród, dać im nową tożsamość i uczyć ich codziennego życia z Nim.

A tego przecież my wszyscy potrzebujemy w naszej wędrowce przez życie.

THERE IS A POWER

To co jest ważne w tej serii, to pamiętać, że choć mówimy o różnych cechach charakteru/ wartościach, to robimy to w kontekście Owocu Ducha. Te cechy charakteru są wynikiem działania Bożego Ducha w nas. My możemy się temu działaniu poddawać lub nie, ale te cechy to NIE JEST efekt naszej pracy. W naszych kazaniach nie chodzi o to, że mamy starać się być bardziej kochający, radośni, czy cierpliwi, ale bardziej poddani Bogu, aby Bóg mógł nas zmieniać, co jest widoczne w postaci owocu Ducha.

INVISIBLE

Czasem odkrywamy, że najważniejsze jest to co jest niewidzialne, a raczej Ten, który jest Niewidzialny. Kiedy Jezus odchodził z tego świata, obiecał, że pośle Niewidzialnego Opiekuna, czyli Ducha Świętego, który zamieszka w nas. Kim jednak jest Duch Święty i w jaki sposób działa w naszym życiu? Jak zostać napełniony Duchem Świętym i wykorzystywać Jego dary? Co myśleć o ponadnaturalnych przejawach działania Ducha Świętego? O tym wszystkim dowiesz się więcej w naszym nowym cyklu nauczania pt. NIEWIDZIALNY.

THE BEST

Czasem, kiedy życie staje się trudne, a Bóg zdaje się milczeć, zastanawiamy się czy nasza wiara ma sens i czy nie warto poszukać czegoś lepszego. Przed podobnymi pytaniami stali adresaci Listu do Hebrajczyków. Jego autor jednak pokazuje, że Jezus jest większy i wspanialszy niż wszystko to, co dotychczas uznawali za ważne. Dlatego, przed nami cykl nauczania oparty o ten fascynujący List, dzięki któremu możemy odkryć, że Jezus po prostu jest NAJLEPSZY!

PODAJ DALEJ

Okres epidemii sprowokował wiele napięć w relacjach między dziećmi i rodzicami. Niektórzy zastanawiają się nad tym jak tu wytrzymać razem pod jednym dachem i się nie pozabijać. Dlatego w naszej nowej serii nie tylko będziemy mówili o tym jak się nawzajem szanować i nie denerwować, ale przede wszystkim, o naszej odpowiedzialności za to, aby kolejne pokolenie zarazić miłością do Boga i ludzi.

NAJWIĘKSZE WYZWANIE

Bycie uczniem Jezusa to największe wyzwanie naszego życia. Zaczyna się od przemiany nas samych i wpływa na nasze relacje we wspólnocie, z ludźmi wokół nas i w rodzinie. W tej serii chcemy pomóc ludziom zobaczyć te różne aspekty bycia naśladowcą Jezusa w kontekście relacji, w które wchodzą w swoim życiu.

4 PERSPEKTYWY
Jezus Chrystus jest postacią tak wyjątkową, że trudno znaleźć jeden sposób, aby opisać zarówno Jego samego, jak i to co zrobił. Dlatego przygotowując się do kolejnych Świąt Bożego Narodzenia, chcemy popatrzeć na Jezusa z czterech różnych perspektyw, które znajdujemy w Biblii. Poznamy perspektywę proroka, ewangelisty, teologia i wizjonera. A to wszystko po to, aby nie tylko zobaczyć Jego w nowej perspektywie, ale też zmienić swoją perspektywę na życie.
IN A WORLD OF BAD NEWS
Every day we hear so much bad news which gives us pause to ask and think about what’s going on in our world. That’s why we’d like to reach for the Book of Joel, written at a time when bad news was everywhere. The prophet Joel introduces a unique perspective with which to look at reality around us, helping us to see today through the prism of what was yesterday and what lies ahead tomorrow.
I’TS COMPLICATED
We dream of happy relationships and good marriages, even though relationship are complicated and marriages fall apart. In our new teaching series, “It’s Complicated”, we’ll talk about God’s plan for marriage and what the Bible says about divorce and remarriage. Because life so often is complicated.
LOVE IN ACTION
God is love and yet also invisible. However people can clearly see God and love through Christians who believe and love those around them. Love is always visible and becomes tangible as we serve the world around us.
TOGETHER AGAIN
We’re meeting again after weeks of sitting in our homes. Coming together gives us an opportunity to remind ourselves of what it take to build fellowship which is more than walls. With that in mind, we reach for Nehemiah who encourages us to see what is unseen and reminds us of what we shouldn’t forget in the process. 
FOR EVERY TIME AND TOPIC
Sometimes we don’t feel like we know how to speak with God in order to communicate what we are going through or how to describe what is happening around us. When that happens, maybe it would be best to borrow the right words from someone else, words which have stood the test of time and have been an inspiration for many generations. It’s always a good idea to reach for the Psalms, where we find conversations with God for every time and every topic. 
UPSIDE DOWN STORIES
We all like to hear colorful stories which surprise, intrigue, and cause us to think. Jesus was a masterful storyteller who often told “upside down” stories about our understanding of God, the world, and ourselves. Are you ready to have Him turn your world upside down? 
LIFE LESSONS WITH JESUS
When a child is having a hard time in school, often a tutor is needed. What happens when we realize we are in need of extra lessons in order to handle life? Is there someone who can help? Fortunately, Jesus offers to help with lessons from the Creator of life and the greatest Teacher of all time. 
#JESUS

Who is Jesus? At the beginning of his ministry, as Dr. Luke describes in the pages of his Gospel, Jesus doesn’t teach or say too much but he acts, and what he does shows us who He is and the mission he came to fulfill.

GOOD NEWS
The world is full of bad news. We hear it in the media, at work, home, from doctors, politicians and even friends. It seems that today more than ever before we are in need of some good news. That’s why it’s so important to listen to the Good News of the Gospel which, even though it is over 2000 years old, can still change your life forever.
GRATEFUL AND GENEROUS

Thankfulness and generosity are often connected to each other.  Joyful people are usually thankful people. The more thankful and joyful we are, the more we want to share with others — in order that they too might share in our joy.  So, how do joy and thankfulness appear in our lives?  That’s exactly what we’d like to talk about in the series, Thankful and Generous.

ENCOUNTERS WITH JESUS

There are certain meetings which change one’s life. Suddenly we begin to see the world differently. We find answers for our questions and doubts. We experience encouragement and support in tough moments. We discover we aren’t alone. If meaningful changes happen in our lives when we meet people, how much more could meaningful change happen…if we meet with Jesus?

SAGA
We all love to listen to colorful stories, especially those that tell real life stories about real people. SAGA is a sermon series about David's life starting with when he became king. We particularly want to take a closer look at his family and the relationships he had with his loved ones, because the choices we make everyday affect not only us, but also those around us.
CONFRONTATION
Confrontation! Some people are afraid of it and others love it. However, no matter how we perceive the confrontation, it is part of our lives and  sometimes necessary. Therefore, in order to learn wisdom in confrontation, we reach for the teachings of Jesus, which we find in the Gospel of Matthew. In the sermon on the mount, we can learn how not to run away from problems and difficult situations, but to face them in wisely.
FOR WHAT?
Our worship services are not complicated in form, which does not mean that we don’t need to stop for a moment and thing about the meaning of the individual elements. This will help us experience each service at a deeper level and consciously cultivate your relationship with God and His Church.
#BETTERTOGETHER
"No man is a island, entire of itself" remarked John Donne, a British poet. However, although we live in a crowded world, many people live in loneliness. Others have some relationships, but they wonder if it wouldn’t be easier for them to be lonely islands. Our new sermon series, based on Paul’s letter to the Ephesians, shows how the fact that we believe in God, who is in three Persons, impacts our relationships with other nationalities, and our family and social relationships. Because of this letter, we discover that life is #bettertogether.
TURNING POINT
When we get stuck in our journey through life, we finally realize that we need a turning point and a new beginning because we can’t deal with the problems that we have . The turning point is Jesus Christ. His coming changed the course of world history and was the beginning of the New Era. Therefore, He alone can change the course of any person’s life and open a new chapter in his life. The turning point is ahead of us.
100Th Anniversary of Polish Independance
WHOM TO LISTEN TO?

In today’s of many different opinions, many ideas for life and voices that demand our attention, we are faced with the question: Whom do you listen to? The story of Elijah, one of the ancient Israeli prophets, will help us not only to understand who to listen to and how to listen in order to hear, but also how to speak so that others can hear.

CHURCH 24/7

We do not go to the Church only on Sunday, but we are the church throughout a whole week. In his Letter to Titus, the Apostle Paul reminds us of our task and of what the Church looks like when it’s growing toward maturity. So what does it mean to be a church 24/7 – 24 hours a day, seven days a week?

An invitation that changes everything

Some invitations change everything. That is the invitation that Jesus addresses to each of us, that we follow in his footsteps and follow him. However, this invitation does not end with us, but we are also to invite others to a relationship with Christ. So what can we do to be people who not only change themselves in response to the invitation of Jesus but also invite others?

Really Live

People dream about living a full life and search for it in various places. However, if you want to really live, then you must discover that it is possible only when you build a healthy relationship with God and people, both those close to us and those further away. So, what should we do to really live?

#Why me?

In life, we go through various experiences and experience different emotions. Sometimes it seems to us that nobody understands us because we are the only ones who struggle with them. Sometimes, we also ask ourselves the question ‘Why me?’. However, when we reach for the Bible, we can see our struggles from a different perspective. What’s more, we discover that our experiences are nothing new because many people have passed through them and many Christians go through them now – we are not alone. Easter Sunday

IN BETWEEN THE LINES

When Jesus taught, he would often tell simple stories, called parables. They resemble IMAGES of everyday life. However, when the listeners looked at them closely, the IMAGES became MIRRORs in which they could see their own faces. And when they continued to look at them, the MIRRORS became WINDOWS through which they could look at life from a completely new perspective, because in these stories, somewhere IN BETWEEN THE LINES, there are important lessons about God and life.

THERE'S MORE!

In life, it is easy to fall into apathy and stop expecting positive changes. However, in life with God there is always MORE, and because of Him we can discover that there is more than what is here and now, more in our relationship with Him and with people, and we always have more to give ourselves. So if you want a life in which HE IS MORE, you can not miss this series of sermons.

THE WORLD OF JESUS

The coming of Jesus into the world is the most important event in history. Reading his story, we discover that he came into the world of very ordinary people. His ancestors had complicated stories. His birth turned his family’s life upside down, caught the attention of foreign thinkers and terrified the local authorities. The world of Jesus, though distant, is not so different from our own.

FOUNDATIONS

The 500th Anniversary of the Reformation is an excellent opportunity to remind ourselves of the biblical foundations that are the foundation of the evangelical church. In discovering them anew, we will go to the Letter to the Romans, which was not only an inspiration for the Reformation but also answers the most important question: How can a person be saved?

GOD'S TRANSPARENCY

We want gratitude to become our lifestyle in our everyday life. That is why we value occasions when we can take a moment to notice how much we receive from God and thank Him for it. This year, during our celebration, we hosted the Bishop of the Christian Church of Poland, pastor Andrzej Bajeński.

MOVE FORWARD

Life is changing, and we’re facing new challenges, and some of them seem to overwhelm us. In order to better face these challenges, we can go to the Book of Joshua, which tells how the Israelites, though they did not feel prepared for it, had to enter their desired Promised Land. It turns out that when we go forward, the most important thing is who we go with and who we listen to.

A JOURNEY THROUGH LIFE, or To Be Continued

If life is like a journey, then during this life, we go through various stages. It all starts with choosing a life path. Some travel alone along these roads and others in a duet. At some point, children appear, and we become parents. Then we find ourselves on some crossroad in our lives, until finally, we have to face the last straightaway, that is, old age and death. So how do you travel through life, so you do not get lost? Is it really  …to be continued?

7 WONDERS (NOT FROM THIS) WORLD

Miracles have fascinated and attracted attention for centuries- regardless of whether they were wonders of architecture, nature or supernatural phenomena. Reading the Gospel of John, we discover that John telling the story of Jesus focuses on the seven miracles that show who Jesus really is. These miracles surpass all the others we know because they are out of this world and their effects reach into eternity.

THE DARK CHARACTERISTIC OF EASTER

The events of Easter would not have occurred if it were not for a group of villains. Sometimes, however, when we get to know these figures closer, we discover that their attitudes towards Jesus can also be observed today. The longer we look at them, suddenly we start to see in them, like in a mirror, our own faces. Are you ready for it? If so, we invite you to travel with us through the last chapters of the Gospel of John.

DANGEROUS PRAYER

What can be dangerous about prayer? If prayer is a conversation with God, some of these conversations can change more than you expect. When you say to God, who are you, Lord, examine me. Speak to me, Lord, and let Your will be done – God treats these prayers seriously and begins to change your life. Do you dare to have such a conversation with God?

TO MY – It's Us

If you want to know more about who we are as TOMY Christian Church, what is important to us, where we are going and what kind of church we want to become, then you can not miss the TO MY series of sermons. This is a great opportunity to get to know us.